Kuntaruokailun asiantuntijat on valtakunnallinen yli 150 jäsenen ammatillinen yhdistys

Yhdistyksen jäsenet toimivat ruokapalvelujohtajina, -päällikköinä ja -ohjaajina. He vastaavat kunnallisesta ruokapalvelusta yli 100 kunnassa. Yhdistykseen voivat kuulua myös kouluruokailua ohjaavat kotitalousopettajat.

Yhdistys edistää ammattialansa tiedollista ja taidollista kehitystä, suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria sekä jäsentensä yhteenkuuluvuutta.

Yhdistys korostaa ravitsemuksellisesti oikein koostetun, monipuolisen ruokavalion merkitystä kasvaville lapsille, nuorille ja aikuisväestölle.

Yhdistyksen toiminta painottuu alan tietotaidon välittämiseen koulutus- ja neuvottelupäivillä. Valtakunnallisten kokoontumisten lisäksi alueellinen toiminta on vilkasta. Kunnallisten ruokapalvelujen kehittäminen ja niiden kilpailukyvyn varmistaminen ovat alan merkittävimpiä haasteita.

Jäsenistön työtehtävät ovat ruokapalvelutoiminnan suunnittelu, ohjaus ja johtaminen, talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimialaan kuuluvien hankintojen valmisteu ja toteutus. Useimmiten nämä on organisoitu kunnassa tulosvastuulliseksi toiminnaksi.

Jäsenkunnan vastuulla olevaa ruokapalvelutoimintaa voidaan kuvata seuraavilla luvuilla:

  • 600000 ruokailijaa päivittäin
  • 5500 keittiötyöntekijää
  • 2500 erilaista keittiötä
  • 85 milj. € elintarvikehankintoja vuosittain