Kuntaruokailun asiantuntijat on valtakunnallinen yli 150 jäsenen ammatillinen yhdistys

Yhdistyksen jäsenet toimivat ruokapalvelujohtajina, -päällikköinä ja -ohjaajina. He vastaavat kunnallisesta ruokapalvelusta yli 100 kunnassa. Yhdistykseen voivat kuulua myös kouluruokailua ohjaavat kotitalousopettajat.

Yhdistys edistää ammattialansa tiedollista ja taidollista kehitystä, suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria sekä jäsentensä yhteenkuuluvuutta.

Yhdistys korostaa ravitsemuksellisesti oikein koostetun, monipuolisen ruokavalion merkitystä kasvaville lapsille, nuorille ja aikuisväestölle.

Yhdistyksen toiminta painottuu alan tietotaidon välittämiseen koulutus- ja neuvottelupäivillä sekä videosisällön kautta osoitteessa www.tubettajat.net. Valtakunnallisten kokoontumisten lisäksi alueellinen toiminta on vilkasta. Kunnallisten ruokapalvelujen kehittäminen ja niiden kilpailukyvyn varmistaminen ovat alan merkittävimpiä haasteita.

Jäsenistön työtehtävät ovat ruokapalvelutoiminnan suunnittelu, ohjaus ja johtaminen, talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimialaan kuuluvien hankintojen valmisteu ja toteutus. Useimmiten nämä on organisoitu kunnassa tulosvastuulliseksi toiminnaksi.

Jäsenkunnan vastuulla olevaa ruokapalvelutoimintaa voidaan kuvata seuraavilla luvuilla:

  • 600000 ruokailijaa päivittäin
  • 5500 keittiötyöntekijää
  • 2500 erilaista keittiötä
  • 85 milj. € elintarvikehankintoja vuosittain